- Công ty TNHH Chemilens Vietnam 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, hiện nay Chemilens đã xây dựng nhà máy sản xuất ở khu công nghiệp Đại An, Tp Hải Dương.

- Chemilens là nhà sản xuất tròng kính chuyên nghiệp trên toàn cầu, Chemilens luôn nghiên cứu sản xuất tròng kính để bảo vệ cặp mắt của bạn, Chemilens luôn chú trọng việc sản xuất với kỹ thuật cao. Một bộ phận sản phẩm của Chemilens đã nhảy vọt lên vị trí số 1 thế giới về sản lượng sản xuất và tiêu thụ, Chemilens luôn cung cấp cho người tiêu dùng trên toàn thế giới những sản phẩm chất lượng cao nhất với kỹ thuật hiện đại nhất.